Otvorenie denného stacionára

Kvetná nedeľa v Tarnowcu v Poľsku

Návšteva z DS Petrovany u nás

Návšteva Denného stacionára v Petrovanoch

Návšteva v DS bývalej zlatobančanky

Vyšná Šebastova -Ružencová záhrada

Výroba ozdôb na pamiatku zosnulých

Predvianočná burza

Kontakt

OZ PERMONIK 128
Zlatá Baňa
082 52
permonik.zlatabana@gmail.com