Denný detský letný tábor

Program každého turnusu je založený na poznávaní a objavovaní prírody, zvierat domácich aj lesných, kvetín prírodných aj liečivých. Program je doplnený množstvom zaujímavých aktivít, a to športových, náučných, vzdelávacích ale aj rekreačných a oddychových.

Celý program sa orientuje na rozvoj a kreáciu mladého človeka, na poznanie seba samého, ale aj na prácu v kolektíve, spoznávanie prírody a kreatívnu  nenáročnú tvorbu.

Zodpovedná osoba za aktivity je Mgr. Veronika Vargová ukončené vzdelanie II. stupňa FHPV učiteľstvo II.st.  Odbor biológia a geografia.

 

Harmonogram programu sa prispôsobí vekovej skupine detí, ale každý turnus bude obsahovať:

·         návštevu Dubnických opálových baní

·         po stopách cisárovnej Sisi a náučných chodníkov - Zlatobanský a Sigordský

·         povrchová ohliadka  starých banských diel na zlato a antimónových baní

·         počas týždňa si každý návštevník bude môcť vyskúšať aj ryžovať zlato, zlatinky sa stávajú majetkom ryžovača

·         nevynecháme ani zvieratká, o ktoré sa budeme starať

·         ponúkneme priestor aj pre šport

·         cvičenie v prírode

·          v prípade nepriaznivého počasie práca v kreatívnej dielni

·         divadelnú hru a scénky

·         tanec, spev

 

Kontakt

OZ PERMONIK 128
Zlatá Baňa
082 52
permonik.zlatabana@gmail.com