Archív článkov

18.05.2015 14:54
Programom, ktorý si pripravili deti navštevujúce KC sme chceli poďakovať mamičkám a babičkám, zároveň im odprezentovať prácu s deťmi v KC OZ PERMONÍK. Príhovorom a humornou scénkou sme privítali mamičky, babičky a všetkých prítomných. Program bol obohatený o básne a niekoľko kôl ľudových piesní v...
30.04.2015 11:19
"Po stopách histórie ľudových piesní" (16.04.2015) - cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť mládež s tým, ako vznikali ľudové piesne, a ako sa následne až dodnes odovzdávali. "Učíme sa kreatívne myslieť a tvoriť" (21.4.2015) - cieľom bolo v dobe počítačov a techniky naučiť deti a mládež kreatívnej...
24.04.2015 00:00
    Cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť občanov a deti s tým, čo sa nachádza v našich lesoch a o tom ako ich chrániť. Pre všetkých účastníkov sme si pripravili prezentáciu, ktorá zachytávala faunu a flóru našich lesov, k obohateniu našich informácii prispela aj prezentácia...
22.02.2015 00:00
Už sa stava tradíciou, aby OZ PERMONIK pripravilo pre osamelo žijúce osoby v našej obci Zlatá Baňa "Vianočnú kapustnicu". Je to udalosť, ktorá nenahradi rodinu ani nepomôže vyriešiť každodené problémy, ale dokáže povzbudiť osamelo žijúce osoby. Spoločnou večerou vytvárame priestor na vzájomú...
21.02.2015 23:48
Eliminácia sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín občanov žijúcich v obci aj mimo nej prostredníctvom systematickej pomoci v Resocializačnom dome.
Záznamy: 11 - 15 zo 15
<< 1 | 2

Kontakt

OZ PERMONIK 128
Zlatá Baňa
082 52
permonik.zlatabana@gmail.com